fredag den 29. marts 2013

Mindre tastearbejde


Ny funktionalitet i 16ugersplan.dk gør det endnu nemmere at angive og redigere arbejdstider.

På alle skærmbilleder der involverer planlægning af arbejdstid er det nu muligt at bruge kopier, indsæt og slet på de enkelte arbejdstidsregistreringer. Det betyder, at det er nemt at kopiere arbejdstider, der går igen i planen for samme eller andre medarbejdere. Det er endda muligt med et enkelt klik, at kopiere en hel uges registreringer, hvilket bl.a. vil lette arbejdet omkring oprettelse af planer der skifter på lige/ulige uger.

Se hvor nemt det er i videoen nedenfor.16ugersplan.dk - vi gør planlægningen nemmere for dig! Opret en gratis prøvekonto og oplev hvor nemt det er at lave arbejdsplaner.

lørdag den 23. marts 2013

Nu kan du ændre arbejdstider i flere uger på en gang - mindre indtastningsarbejde og bedre overblik


Ny funktionalitet i 16ugersplan.dk gør det enkelt at ændre arbejdstider for specifikke datoer i en plan for udvalgte medarbejdere.

Tidligere skulle alle ændringer til arbejdstider der afveg fra de generelle arbejdstider ændres på de enkelt uger i 16 ugers planen. Ved behov for mange ændringer kunne dette blive en omstændig proces, hvor det var nødvendigt at holde tungen lige i munden.

Med den nye funktion "Udrul arbejdstider" bliver det nu nemmere at angive arbejdstider på tværs af planen.

Funktionen aktiveres ved at vælge "Udrul arbejdstider", der fremgår af menuen på den enkelt ugeplan.


Ved valg af "Udrul arbejdstider" får man mulighed for at vælge hvilke ansatte der ønskes at udrulle arbejdstider for. Se screenshot nedenfor.


I eksemplet ovenfor vælges to medarbejdere som der ønskes at ændre arbejdstider for og der vælges "Gå til næste skridt" for at fortsætte. 

På næste billede i guiden er der mulighed for at angive arbejdstider for de valgte medarbejdere. De enkelte dage vil være forudfyldt med arbejdstiderne der var gældende i ugen, hvor "Udrul arbejdstider" valgtes. 


Nu vælges en eller flere dage som der ønskes ændret arbejdstider for. I eksemplet ovenfor er fredag og lørdag valgt. Dage der ikke er valgt vises gråtonede. I eksemplet ovenfor ønsker vi altså at udrulle arbejdstider for et antal fredage og lørdage.

Det sidste skridt i guiden giver mulighed for at vælge datoer, hvor de netop ændrede arbejdstider ønskes at slå igennem.


Det er muligt at vælge forskellige mønstre for udrulningen. Hvis der vælges "samme arbejdsplan hver uge" vil de angivne arbejdstider blive udrullet på alle fredag og lørdage i henhold til det tidligere valg af dage. Det er imidlertid også muligt at vælge "samme arbejdsplan hver 2. uge" for at udrulle på lige/ulige uger, eller "samme arbejdsplan hver 4. uge" for enkelt at udrulle ved 4-ugers skift. 

I eksemplet ovenfor er valgt "samme arbejdsplan hver 2. uge", hvorfor der kun udrulles til hver anden uge. Det er imidlertid muligt at tilføje/fjerne datoer ved at klikke i kalenderen for at give optimal fleksibilitet i forhold til at udrulle arbejdstiderne.

Kommenter eller mail endelig hvis den nye funktionalitet giver anledning til spørgsmål, eller hvis I har input til hvordan det endnu bedre kunne understøtte jeres hverdag.