torsdag den 8. november 2012

Få bedre overblik over arbejdsplanen med det nye overbliksbillede

På 16ugersplan.dk er vi committed til at gøre det nemmere at arbejde med arbejdsplaner. Med en ny funktion har vi fokuseret på hvordan overblik og justeringen af den enkelte ugeplan kan optimeres. Resultatet er det nye overbliksbillede som vist nedenfor. Det er enkelt, at få et hurtigt overblik over hvor mange der er på arbejde på et givent tidspunkt og det er endda muligt, at at justere arbejdstiderne i oversigten. Login og prøv hvor nemt det er at få overblik i din egen arbejdsplan. Hvis du ikke allerede har et login kan du gratis prøve løsningen i 30 dage ved at oprette dig som ny bruger her.Sådan fungerer overbliksbilledet

Arbejdstiderne i planen vises som blå søjler i overbliksbilledet. Hver af søjlerne svarer til en persons arbejdstid den pågældende dag. Længst til venstre kan start og slut tidspunkt for arbejdstiden aflæses ved at følge den vandrette linje for henholdsvis start og slut på søjlen. Samme princip gælder for åbningstider, der er angivet med grøn baggrund i grafikken. 

Det er kun tidspunkter hvor der sker noget vigtigt der vises i overbliksbilledet. Det vil sige tidspunkter, hvor en medarbejder kommer eller går - eller tidspunkter hvor butikken åbner eller lukker. På denne vis vil grafikken tilpasse sig og være så enkel som mulig i forhold til den indtastede plan.

Overbliksbilledet gør det nemt at se om der er "huller" i planen - hvor der er for få eller slet ingen på arbejde inden for åbningstiden. Kigger vi eksempelvis på mandag i billedet ovenfor ses det hurtigt, at der kun er 3 på arbejde i tidsrummet 17:00-18:00, imens der er 4 på arbejde resten af dagen. Det fremgår endvidere, at de tre af medarbejderne arbejder fra 09:30-18:15, en medarbejder arbejder fra 08:30-17:00 og endeligt at to medarbejdere ikke er på arbejde den pågældende dag (repræsenteret ved de grå firkanter ud for 08:30 mandag). 

Redigering og farvekoder i overbliksbilledet

Det er nemt at lave enkle justeringer i overbliksbilledet. I hver ende af de farvede søjler findes et "håndtag" i en mørkere nuance end resten af søjlen. Ved at klikke på håndtaget og trække med musen er det muligt, at justere tidspunkter for hvornår en medarbejder kommer og går. I eksemplet nedenfor er tiden netop justeret fra 16:45 til 17:00 vha. musen. Dette udløser en samtidig ændring af den indtastede arbejdstid i planen.

For at det er muligt at skelne imellem de forskellige typer i planen har de hver i sær en farvekode. Nedenfor vises eksempler på planlægning af arbejdstid (blå), feriefri(orange) og skole(lilla).Gør overbliksbilledet det nemmere for dig at håndtere arbejdsplanerne?

Skriv en besked nedenfor, eller send en mail, hvis overbliksbilledet hjælper dig - eller hvis du har en ide til hvordan det kunne blive bedre. Vi arbejder hele tiden på at gøre det endnu nemmere at håndtere arbejdsplanen, så dit input er værdsat.

mandag den 22. oktober 2012

Avisen Focus Ikast-Brande omtaler 16ugersplan.dk


Focus Ikast Brande har en artikel i erhvervssektionen, der fortæller om 16ugersplan.dk, hvor jeg bla. citeres for at "det er slut med at udarbejde arbejdsplanen med papir, blyant og hjemmelavede regneark". Flere af 16ugersplan.dk's brugere har tidligere været vant til at bruge netop papir og blyant, eller hjemmelavede regneark. Det har de gjort i mange år. Det har givet en følelse af tryghed at gøre tingene som "man plejer". Det har imidlertid også betydet, at der er blevet brugt meget unødig tid og energi på manuel oprettelse og ajourføring af planer - og man har alligevel ikke rigtigt følt, at der har været styr på det i forhold til overblik og sammenhæng til overenskomstens regler.

Fundamentet for 16ugersplan.dk bygger bl.a. på Butlers oplevelse med et hjemmelavet regneark, som blev anvendt i de enkelte butikker til registrering af arbejdsplaner. Regnearket skabte frustrationer hos butikscheferne, da det var tungt at oprette og vedligeholde planer. Det krævede, at man vidste eksakt hvor man måtte indtaste data og hvor man ikke måtte. Samtidigt var der kun meget rudimentært check af reglerne fra overenskomsten, hvilket gjorde at der ikke var fuldt tillid til checket fra ledelsesens side. Man ønskede sig således en mere tidsvarende løsning, hvor man ikke skulle bruge den samme spildtid hver gang der blev arbejdet med 16 ugers planer.

Med håndtering af 16 ugers arbejdsplaner i vores løsning fik Butler systematiseret planlægningen af arbejdsplaner i en løsning de havde tillid til. Med mulighed for enkel oprettelse og ajourføring af 16 ugers planer, check af overenskomstmæssige regler og mange andre gevinster, som kun en løsning dedikeret til 16 ugers planer kan levere, sparer de både tid og penge.

Hvis du i dag bruger papir og blyant eller hjemmelavede regneark til at håndtere arbejdsplanlægningen, så prøv 16ugersplan.dk gratis i 30 dage, og se hvor nemt det kan være. Det er nemt at gå til - og de 5-10 minutter du bruger på at afprøve løsningen i dag, vil spare dig for rigtigt mange timer i det lange løb.

søndag den 16. september 2012

"Super let - og let at anbefale"


"Systemet er super let - og let at anbefale" - sådan skrev Preben Thorsen, Broager Hallen, efter i en periode at have udarbejdet arbejdsplaner til sine ansatte med 16ugersplan.dk.

Beskrivelsen af løsningen bragte stor glæde på holdet bag 16ugersplan.dk, da vi  netop efterstræber at løsningen skal være så nem at bruge som muligt. Samtidigtville vi sætte stor pris på, hvis I der allerede bruger løsningen, ville fortælle om det i jeres netværk.

Vi modtager generelt mange positive henvendelser og vi er stolte af alle de glade brugere vi har. Vi har netop lagt nogle af de roser vi har fået fra jer brugere på forsiden af 16ugersplan.dk.

Vi er også glade for alle de konstruktive forslag vi har modtaget til hvordan løsningen kan udbygges og gøres bedre. Vi indrager disse forslag i vores løbende opdateringer af løsningen. Det er den optimale måde at gøre løsningen bedre på. Bliv endelig ved med at komme med forslag - så bliver det endnu nemmere at arbejde med 16 ugers arbejdsplaner i 16ugersplan.dk.

søndag den 15. juli 2012

Varierende arbejdstider for lige/ulige uger

Vi er netop gået live med en mindre udvidelse på 16ugersplan.dk, som gør det muligt at angive varierende arbejdstider for lige/ulige uger i forbindelse med oprettelse af en ny 16 ugers plan.

Mulighed for at angive arbejdstider for lige/ulige uger gør det nemmere at angive varierende arbejdstider
I brugerguiden til oprettelse af planer er der i trin for angivelse af typiske arbejdstider tilføjet ny funktionalitet (markeret med den gule kasse i billedet ovenfor). Ved klik på linket "Klik her for at skifte til indtastning på lige/ulige uger" vises indtastningsform for hhv. lige og ulige uger. 


Separate indtastnings områder til lige/ulige uger gør det enkelt at indtaste hvilke arbejdstider der skal gælde hvornår

Efter at have klikket på linket er det muligt at angive arbejdstider der gælder eksklusivt for hhv. lige og ulige uger, som vist i skærmbilledet ovenfor.

I eksemplet arbejder Anders Smed om tirsdagen i lige uger, imens han har fri om tirsdagen i ulige uger. Det fremgår endvidere at han har 37 timer i både lige og ulige uger, samt at han arbejder 592 timer i hele 16 ugers perioden.

Tiderne angivet i formen markeret med "Lige uger"(markeret med den gule kasse øverst til venstre i billedet) vil blive indsat på lige uger. Tilsvarende bliver tiderne i den nederste form markeret med "Ulige uger" indsat for de ulige uger. Det er muligt at skifte, så formen for ulige uger vises øverst ved at klikke på "skift" under en af de to overskrifter "Lige uger"/"Ulige uger".

For at lette overblikket vises timesummen for perioden (markeret med gule kasser længst til højre i billedet) både for lige og ulige uger. For en given ansat vil tallet vil altid være det samme på de to placeringer, da der er tale om summen for hele 16 ugers perioden. Timesummen for ugen kan dog sagtens variere, selvom den er 37 timer for både lige og ulige uger i eksemplet.

Hvis det ønskes kan man skifte tilbage til indtastning af typiske arbejdstider i én uge ved blot at klikke på linket "Klik her for at skifte til indtastning på én uge", som markeret med den øverste gule kasse.

Vi håber, at ændringerne vil gøre det endnu nemmere at arbejde med 16 ugers planer fremadrettet.

Hvis du ikke allerede bruger løsningen - så klik her og se hvor nemt det er at udarbejde en arbejdsplan med 16ugersplan.dk.

lørdag den 14. juli 2012

16ugersplan.dk omtalt i Lokalavisen

Avisen Lokalavisen omtaler d. 1 juli 16ugersplan.dk. I artiklen beskrives bla. hvordan løsningen er relevant for butikkerne i de små lokalsamfund. Læs hele artiklen om 16ugersplan.dk i Lokalavisen her.

onsdag den 23. maj 2012

Visning af periodesum for de enkelte uger i 16 ugers planen

Vi er netop gået live med en mindre udvidelse på 16ugersplan.dk, som flere af jer engagerede brugere har spurgt efter.

Synlig summering for perioden gør det enklere at afstemme indtastningerne

For at støtte overblikket over de samlede registreringer i arbejdsplanen, er det rart at kunne se summen af timer for hele perioden, når man retter planen for den enkelte uge.

Dette er nu tilføjet i løsningen, så der er bedre overblik i den guidede oprettelse af planen, samt på de enkelte uger i selve planen. I brugerguiden til oprettelse af planer vises således ugesummen, samt den udregnede sum for hele perioden (jf. billedet ovenfor). På de enkelte uger i den oprettede plan vises ugesummen, samt summen af indtastningerne på alle 16 uger.

Sammen med ændringen følger flere mindre justeringer - herunder
  • Performanceoptimeringer på centrale funktioner
  • Mindre generelle fejlrettelser
Vi håber, at ændringerne vil gøre det endnu nemmere at arbejde med 16 ugers planer fremadrettet.

Hvis du ikke allerede bruger løsningen - så klik her og se hvor nemt det er, at udarbejde 16 ugers arbejdsplaner.