søndag den 21. april 2013

Automatisk beregning af medarbejdernes arbejdstid gør det nemmere at afstemme din arbejdsplan

Det er nu muligt at lade 16ugersplan.dk beregne arbejdstiden automatisk for de enkelte medarbejdere. Den beregnede arbejdstid bliver vist ved oprettelse af planen, samt ved visning og redigering af planen. Det gør det enkelt at se om der er planlagt med det rigtige antal timer for den enkelte medarbejder.

I forbindelse med oprettelse af en arbejdsplan i 16ugersplan.dk er det nu muligt, at indtaste den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de enkelte medarbejdere. For fuldtidsmedarbejder vil man således blot skulle indtaste 37 timer, imens man for deltids- og løsarbejdere skal indtaste det antal timer, der er aftalt i forbindelse med medarbejderens ansættelse.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid indtastes for automatisk beregning af arbejdstiden i perioden


Beregning af arbejdstid
Arbejdstiden beregnes i henhold til HKs regler, som beskrevet i HKs information om reduktionsbestemmelser. Reglerne betyder kort fortalt, at arbejdstiden udgøres af den gennemsnitlige arbejdstid i de 16 uger planen spænder over, fratrukket tid for helligdage. Tiden der fratrækkes for helligdage er desuden bestemt af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for den pågældende ansatte.

Regnestykket ser således ud som følger:
[beregnet arbejdstid i perioden] =
16 * [gennemsnitlig ugentlig arbejdstid] - [antal helligdage i perioden] * [reduktionsfaktor]

Her er tallet [reduktionsfaktor] i henhold til reglerne defineret som

  Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid     Reduktionsfaktor  
  37 timer   7,5
  over 30 timer   7,0
  over 25 timer   5,5
  over 20 timer   4,5
  over 10 timer   3,5

Nemmere afstemning af planen
Den beregnede arbejdstid vises i den guidede oprettelse af planen i forbindelse med indtastningen af typiske arbejdstider.
Den beregnede arbejdstid vises i forbindelse med oprettelse af planen, så det er enkelt at afstemme i forhold til de indtastede timer
Som det fremgår af skærmbilledet figurerer den beregnede arbejdstid med småt i sum-feltet under saldoen for den indtastede tid i planen. Arbejdstiden er angivet på formen [gennemsnitlig ugentlig arbejdstid] / [beregnet arbejdstid i perioden] for at muliggøre enkel sammenligning med de faktisk indtastede timer.

I eksemplet på skærmbilledet ses eks. at Erik Andersen på de dage han regelmæssigt arbejder har 33,50 timer om ugen. Dette giver 536 timer i perioden (16*33,50) ud af de 554,5 han samlet skal arbejde i perioden. Dette efterlader altså 18,50 timer (554,5-536) der skal indsættes efter generering af planen. De 18,50 timer vil blandt andet skulle indgå som weekendvagter i perioden.

Det ses endvidere at Peter Hansen har angivet 472 timer i planen ud af de 477 beregnede timer. Endeligt fremgår det, at der endnu ikke er indtastet timer for Svend Ahe, samt at der ikke er beregnet arbejdstid for ham, idet der ikke er indtastet gennemsnitlig ugentlig arbejdstid for ham.

Når der er indtastet evt. typiske arbejdstider for Svend Ahe kan planen genereres, hvorefter de resterende timer kan fordeles.

Nedenfor ses den genererede plan
Den beregnede arbejdstid vises ved udfyldelse af planen, så det er enkelt at afstemme i forhold til de indtastede timer
Det fremgår af billedet, at Erik Andersen og Peter Hansens timer er justeret i planen således, at de matcher det beregnede timeantal. Dette fremgår i sumkolonnen, hvor der er indtastet hhv. 554,50 timer og 477,00 timer der begge matcher det beregnede tal, der er synlig umiddelbart under summen af de indtastede timer.

Check af HK regler giver mere detaljeret billede
Hvis der indtastet gennemsnitlig ugentlig arbejdstid vil funktionaliteten til check af HK regler automatisk indarbejde denne information i forhold til regler om arbejdstid og reduktionsbestemmelser. Dette giver således mulighed for mere detaljeret feedback i forbindelse med check af reglerne end det tidligere har været tilfældet.

Den nye funktionalitet er synlig næste gang du opretter en plan
Funktionaliteten vedrørende automatisk beregning af arbejdstiden vil være synlig i den guidede oprettelse af arbejdsplaner, næste gang du opretter en plan. Arbejdsplaner oprettet forud for ændringen omkring automatisk beregning af arbejdstid ser fortsat ud som de plejer. Dvs. der vises ikke automatisk beregnet arbejdstid. Ligeledes kan det fortsat undlades at beregne arbejdstiden automatisk. Hvis der ikke indtastes gennemsnitlig ugentlig arbejdstid ved oprettelse af planen, bliver arbejdstiden således ikke beregnet automatisk og vil ikke fremgå af planen. Dette kan være relevant, hvis man ikke ønsker at få vist arbejdstiden, som er beregnet efter HKs regler.

Er du ikke allerede bruger på 16ugersplan.dk kan du prøve løsningen med en måneds gratis prøve periode. Vi gør det nemmere at administrere 16 ugersplaner!